Fiber till Lena hed

Måndagen den 20 oktober kommer vi att ha ett informationsmöte om möjligheten till fiberanslutning av fastigheter i Lena hed. En inbjudan är skickad till de fastigheter som är berörda men alla är välkomna att lyssna och ta del av planerna.

Inbjudan fiberinfo Lena hed 141020

13 oktober 2014
← Se fler inlägg