Fiber till Glossbo

Idag skickas beställningsblanketter ut till de hushåll i Glossbo som anmält intresse för en fiberanslutning. Området hänger alltså på i den positiva utvecklingen av kommunikationsnätet som är så viktig för landsbygden!

24 november 2014
← Se fler inlägg