Vägbelysningen på Mellbyvägen

Fr.o.m vecka 46 kommer belysningen från korsningen RV 42 – Väg 190 och ut mot Stora Mellby vara släckt p.g.a. cykelvägsbygget. Den gamla belysningen ska rivas och ersättas av ny.

10 november 2014
← Se fler inlägg