Ännu bättre elnät i Gendalen

Vi har förstärkt elnätet i Gendalen med nya transformatorstationer i både Ubby och Järboden. På detta sätt ökar vi leveranssäkerheten i området och våra kunder kan tryggt och bekvämt lita på vårt stabila elnät.

2 december 2014
← Se fler inlägg