Källafors

Igår gick återigen Källafors vattenkraftverk i full drift efter att ha renoverats under två månader. Denna renovering kommer att innebära nya elcertifikat för anläggningen. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el från förnybara energikällor som vårt vattenkraftverk. Elcertifikaten säljs sedan till en elhandlare.

22 december 2014
← Se fler inlägg