Summering av Egon

Först vill vi tacka alla er som fick stå ut med många korta avbrott men främst de av er som fick dygnslångt avbrott.  Stor förståelse har visats av nästan alla som kontaktat oss för att det är en väldigt svår och ibland även farlig uppgift att först lokalisera var träd har ramlat på ledningar och sedan få bort sådana och eventuellt därefter behöva skarva ihop trasiga linor.

 

Egon och Gudrun passar varandra, tio år och två dagar skiljde dem åt men de var båda för oss väldigt besvärliga och hade inte så mycket under dessa tio år blivit kablifierat så hade nog både mängden och längden på elavbrotten varit betydligt värre.

 

När störningarna på elnätet drog igång på lördag eftermiddag började vi direkt att mobilisera med både vår egen personal samt skogshuggare. Under söndagen anslöt också ett arbetslag från våra samarbetspartners på Västra Orust Energitjänst. Det blev långa arbetspass de närmaste dagarna och våra medarbetare slet hårt i både stormbyar, regn, hagel, kyla och mörker för att åtgärda felen.  Vi vill passa på att tacka våra kunder för den hjälp vi får vid dessa tillfällen med rapporter om träd på ledningar, det är mycket värdefull information för oss. Vi vill också passa på att tacka för alla vänliga ord och det visade tålamodet då vissa av er fick vänta en lång tid innan ni fick strömmen tillbaka.

 

Vad händer nu?

 

Vi patrullerar de högspänningslinjer där det finns hängkabel eller isolerade linor och tar bort träd som ligger på. Inrapporterade träd på lågspänningsledningar tar vi och åtgärdar efter hand och erfarenhetsmässigt vet vi att sådana rapporter kan fortsätta att komma under lång tid framöver.

Vi kommer också att se över om riktade åtgärder behövs på speciellt utsatta platser.

När det gäller avbrottsersättning till de kunder som var utan el över 12 timmar kommer vi att göra en utredning där vi ser vilka fastigheter som är berörda. Därefter kommer en minuspost på elräkningen någon gång under våren att göras till dessa. Belopp m.m. kan ni läsa mer om här på hemsidan.

 

Nedan kan ni se lite av händelseförloppet för våra olika områden:


Delar av Gendalen och Glossbo –
 området blev strömlösa flera gånger på lördag kväll och elen var tillbaka under söndag förmiddag. Många träd på ledningarna i detta område.

Bergstena, större delen av Östadkulle samhälle– elen försvann på lördagskvällen och var tillbaka igen på söndag förmiddag.

Långared – Långared låg ur ett par gånger men kunde efter omkopplingar ändå få ström under längre stunder. Flera fel upptäcktes och det arbetades för fullt med att röja bort träd från ledningarna. Under söndagseftermiddagen  fick Långared tillbaka strömmen.

Kvarnabo, Humlebo, Grandalen – strömmen försvann i området under söndagen och kom tillbaka vid 13-tiden på söndagen. Delar av Humlebo hade längre avbrott.  Mycket träd på luftledningen i dessa områden. Vid vissa tillfällen behövde vi själva bryta strömmen för att plocka bort träd.

Loo – Dammbacken – Området hade 4 st transformatorstationer som blev berörda av ett större linbrott. Arbetet tog hela söndagen och strömavbrottet varade ända till eftermiddagen.

Häckelid, Skakeltorp – Stormen orsakade flera trädpåfall varav ett slog sönder tranformatorstationen i Micklamad. Förutom Micklamad fick det resterande området elen tillbaka efter det att vi sprängt bort träd på ledningen och rest ny stolpe.

Vänga och Äspenäs – Elavbrott i området fr.o.m. söndag morgon. Strömmen kom tillbaka under samma eftermiddag.

Jordala och Hede – Avbrottet startade på lördagskvällen. Under söndag eftermiddag kom strömmen tillbaka till hushållen i Jordala-Hede. Dock fick Västmantorp – Bäck vänta till kvällen.

Östadkulle, Furulund, Vittene – Avbrott under lördagen. Under söndag morgon har flera träd som låg över ledningarna upptäckts samt ett större linbrott som tog lång tid att reparera. Största delen av samhället i Östadkulle hade under förmiddagen fått tillbaka elen liksom delar av Fly. Under eftermiddagen fick resterande områden strömmen tillbaka.

Sjövik och Kilanda – Anmärkningsvärt är att vi söder om Brobacka noterade endast några få lågspänningsfel.

 

16 januari 2015
← Se fler inlägg