Ny tariffstruktur för 25 A

I vår strävan efter en mer rättvisande prissättning för elnätsabonnemangen fortsätter vi 2015 med att föra över alla kundanläggningar med 25 A till effekttariff. Detta innebär att årsavgiften minskar kraftigt men att effektuttaget debiteras efter den gångna månadens högst uppmätta uttag. Det kan därför skilja mycket från en månad till en annan beroende på hur kundens uttagsmönster ser ut. Hela nätavgiften debiteras nu i efterskott. Dessa kunder fördes över till effekttariff fr.o.m. 1 februari. Läs mer på Elnät/Tariffer.

12 februari 2015
← Se fler inlägg