Tillståndet klart

Nu har äntligen vårt tillstånd från Länsstyrelsen för att förlägga sjökabel över Anten vunnit laga kraft. Arbetet med planeringen är i full gång sedan länge och snart drar projektet igång med både grävning på båda sidor av Anten samt själva förläggningen av sjökabeln. Ett stort projekt men också ett spännande arbete!

3 februari 2015
← Se fler inlägg