Inget prövningstillstånd till EI

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade igår att de inte kommer att ge Energimarknadsinspektionen (EI) prövningstillstånd på den överklagan de gjorde i december på Sveriges elnätsföretags intäktsramar för perioden 2012-2015. Två instanser har tidigare gett elnätsföretagen rätt i deras yrkande på intäktsramar vilka nu också står fast.

 

Syftet med att elnätsföretagen får yrka på en viss storlek på intäkterna under en fyraårsperiod är att det råder monopolverksamhet på just elnätssidan. För att inte elnätskunderna ska bli olika behandlade beroende på var i landet de bor gäller samma regler för alla elnätsföretag. Det är EI som beslutat om reglerna samt tillvägagångssättet för uträkningen av intäktsramarna.

 

Intäktsramen som Bjärke Energi ansökt om enligt EI:s egna regler var betydligt högre än den som sedan blev beslutad. Trots att vi i och  med domen kommer att få möjlighet att höja tarifferna är detta inget som är aktuellt i nuläget. Vår ambition med vår verksamhet är fortfarande att hålla nere elnätstarifferna för våra kunder och ägare samtidigt som vi är en stabil och trygg leverantör av infrastruktur i vårt område. Detta hoppas vi ska kunna fortsätta trots att EI inför kommande fyraårsperiod 2016-2019 ändrat reglerna i uträkningen på ett sätt som gör att de flesta elnätsföretag får betydligt lägre intäktsramar att hålla sig inom framöver.

24 mars 2015
← Se fler inlägg