Elbilen – en del av framtiden

Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel när det gäller framtidens bilbränsle. Detta enligt en mätning som Svensk Energi har gjort. 

 

Nya sätt att producera el och nya användningsområden för el – främst inom transportsektorn – sätter också sina spår i konsumenternas syn på elens roll i ett mer hållbart samhälle. Idag instämmer sju av tio i påståendet att el är en bra lösning för ett hållbart samhälle, vilket är en ökning med sex procent på tre år. Allt fler anser också att elen i framtiden spelar en allt större roll för att minska oljeberoendet i samhället. Idag finns knappt 10.000 elbilar i Sverige varav rena elbilar står för 40% medan laddhybrider som kan gå på andra bränsle står för 60%. Antalet laddstationer är drygt 300 st och just nu diskuteras mycket kring snabbladdning samt hur Sverige ska bygga en bra infrastruktur kring detta för elbilar. 

 

www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastruktur i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

7 april 2015
← Se fler inlägg