Nedläggning av ADSL i Fly

Många boende i Fly-Skakeltorp har hört av sig till oss för att kolla möjligheten att få fiber till sin fastighet. Detta behov har kommit snabbt då de fått beskedet om att deras telestation med ADSL läggs ner inom en månad.

 

Vi tittar nu på möjligheten att fiberansluta detta område. Klart är dock att området Källafors-Solhöjd-Fly handelsträdgård kommer att kunna ansluta sig under hösten 2015.

 

Mer information kommer framöver.

 

17 juni 2015
← Se fler inlägg