Elnätet – mer än 13 varv runt jorden

Nästan 14 varv runt jordklotet! Det är den samlade längden på det svenska elnätet. Över hela landet slingrar sig kraftledningar med förgreningar ut i landet i ett finmaskigt elnät. Det är en väl utvecklad infrastruktur, som har betytt lika mycket för Sveriges välstånd som våra vägar och järnvägar. Bjärke Energi är ett av landets 160 elnätsföretag och vi har drygt 100 mil ledning bara på vårt eget område.

 

 

Förutom ett stabilt och tryggt elnät fokuseras nu även på ett framtida smart elnät som ska klara de krav och utmaningar som kommer framöver, allt för att underlätta och möjliggöra olika alternativa lösningar och funktioner hos kunderna. T.ex. framtidens ökade mikroproduktion av el samt att man ska kunna styra sitt hem efter påverkan av pris och effekttoppar vilket ställer krav på elnätet.

 

21 juli 2015
← Se fler inlägg