Amanda undrar över el

Svensk Energi kommer i september börja försäljningen av faktaboken om Amanda. Boken handlar om Amanda och hennes kompis Elinor som tillsammans tar reda på var elen kommer ifrån och varför den kan försvinna. De tar också reda på elens väg hem till huset och hur många saker vi faktiskt använder elen till.

 

Arbetet med framtagandet av boken påbörjades våren 2014 tillsammans med natur- och teknikutvecklare i Enköpings kommun. Arbetet har haft en referensgrupp bestående av natur- och teknikutvecklare inom förskolan, förskolepedagoger och representanter från energibranschen.

 

 

Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för nyfikna 3–6-åringar med utgångspunkt i barns vardag. Till boken kommer det även att finnas en arbetshandledning och en materialsats. Tillsammans blir det ett spännande och enkelt material för att arbeta med el i förskola, förskoleklass och skolans första år eller bara hemma tillsammans med ditt barn.

Amanda undrar över el BOK

7 september 2015
← Se fler inlägg