Ei:s beslut om våra intäkter

Energimarknadsinspektionen (EI) fastställer i förhand en ram för hur stora intäkter elnätsföretagen får ha under en viss period. Förhandsregleringen av elnätsavgifterna gäller för fyra år i taget och just nu pågår arbetet inför kommande fyraårsperiod 2016-2019.

 

I augusti fick vi vårt beslut om hur stora intäkter vi tillåts att ta ut från våra kunder under den perioden. Vår ansökan var gjord enligt de direktiv som EI angett och därför godkändes också vårt underlag. Vi ser därför ingen anledning att överklaga EI:s beslut. Många av våra branschföretag har däremot överklagat då de gjort andra tolkningar än EI.

 

I nuläget pekar det mot att vi inte kommer att behöva vara nära vår tillåtna maxintäkt utan kommer även i framtiden att jobba med att hålla så låga tariffer som möjligt.

 

För att veta mer om vår ambition och vision om hur vi vill möjliggöra och serva våra kunder och medlemmar läs på vår hemsida: https://www.bjerke-energi.se/om-bjarke-energi/om-foretaget/vision/

 

 

10 september 2015
← Se fler inlägg