Genomgång av vägbelysningen

Med start nästa vecka (37) kommer vi att köra en genomgång av vägbelysningen på vårt område på uppdrag av de olika kommunerna. Vi har under arbetets gång belysningen tänd även under dygnets ljusa timmar.

 

 

4 september 2015
← Se fler inlägg