Nätavgifterna i fokus

Idag kan vi läsa om Vattenfall som höjer sina elnätstariffer för 870 000 av sina kunder i Sverige. Höjningen är på 11% men hamnar inom den nivå som Energimarknadsinspektionen (EI) gett godkännande för.

 

För oss på Bjärke Energi har inte den godkända nivån som EI gett oss påverkat våra tariffer alls. Vi arbetar med ambitionen att hålla en låg tariff istället för en hög avkastning utan att för den skull ge avkall på vår goda leveranssäkerhet eller höga kundnöjdhet.

 

Vi kommer inte att ta ut hela den av EI tillåtna intäkten för nuvarande period 2012-2015 och som budgeten ser ut för kommande år gäller samma sak för nästa fyraårsperiod. Detta innebär att våra kunder kan sitta lugnt och tryggt med en stabil och långsiktigt planerad elnätsverksamhet!

 

14 oktober 2015
← Se fler inlägg