Sabotage på vägbelysningen!

I förra veckan utsattes belysningen på gång- och cykelbanorna på två ställen för rent sabotage. Någon eller några hade öppnat luckan på belysningsstolpar och klippt av kablarna vilket medförde att ett större bostadsområde samt en längre sträcka på en gång- och cykelväg slocknade.

 

Teorierna om att detta skulle göras som en förberedelse för inbrott kan ju stämma för belysningen mitt inne i Sollebrunn men på gång- och cykelbanan mellan Sollebrunn och Gräfsnäs finns endast ett ren förstörelse som motiv. Problemet som vi ser förutom det rent kostnadsmässiga och samhällsproblematiska (trygghet, trafikfara m.m.) är att en stolpe kan bli strömförande om kablarna klipps av. Detta medför stor fara för personer, barn och vuxna, som går förbi och av någon anledning tar i stolpen.

 

Vi fixade redan i fredags det ena problemet och är idag och rättar till det andra. Vi vill dock att alla våra kunder håller ögonen öppna om man ev. ser att någon ”arbetar” med/vid en belysningsstolpe samt inte tar i en stolpe där luckan är öppen utan bara meddelar oss detta.

2 november 2015
← Se fler inlägg