Fiber till Östad, Sjövik

För att kunna fortsätta med fiberutbyggnaden till bl.a. Östad byväg i Sjövik krävs ett planerat strömavbrott då vi kommer att arbeta nära luftledningen. Då våra kunder står med alla förberedelser inför julhelgen väljer vi att avvakta dessa helgdagar innan vi gör denna insats. Planerat datum för arbetet är nu 12 januari.

 

18 december 2015
← Se fler inlägg