Gratis wifi

Som ett led i att erbjuda både kommunens invånare men också turister möjlighet till bra uppkoppling erbjuds redan idag gratis wifi på ett par platser i Alingsås stadskärna. Beslut har nu tagits i kommunfullmäktige om att detta även ska gälla Sollebrunn!

 

Bjärkefiber levererar nu en fiberförbindelse till centrumtorget där det kommer att finnas fri möjlighet till Internetuppkoppling efter nyår.

 

 

21 december 2015
← Se fler inlägg