Höga vattenflöden

P.g.a. de höga vattenflödena som varit den senaste tiden har ett par projekt behövts flyttas fram då vi inte kunnat komma intill grävplatsen på ett bra sätt. Nu har det dock sjunkit undan tillräckligt och vi kan nu börja gräva för el och fiber som planerat. Idag startar t.ex. grävarbetet i Stora Mellby.

 

 

14 december 2015
← Se fler inlägg