Mycket vatten i Källafors

Just nu är det höga vattenflöden på många platser i Sverige. Hos oss påverkar det vår vattenproduktion i Källafors kraftverk som vi äger till 50%. I nuläget kommer det t.o.m. så mycket vatten att vi tvingas släppa förbi vatten bredvid turbinen. När det gäller elpriset på den elen vi producerar har det den senaste tiden varit väldigt låga priser. Det är tillgången och efterfrågan på el som påverkar prisets nivå. Kombinationen mycket vatten och milt väder har gjort att tillgången på vattenkraft varit stor medan kundernas efterfrågan varit relativt liten för årstiden.

 

Att vi valt att satsa på att äga både en mindre del vindkraft och vattenkraft är ett led i bolagets vilja att dels vara med i flera led av elmarknaden men också ha fler “ben att stå på”. Detta ger oss stabilare verksamhet samt bättre kunskap om elens alla delar fram till kunden.

 

28 december 2015
← Se fler inlägg