Vem producerar el en stilla vinterdag?

I takt med att Sveriges kärnkraftsproducenter aviserar om nedläggning p.g.a. dålig lönsamhet uppkommer dilemmat vilken form av kraft Sverige har tillgång till som kan vara regulatorn i systemet.

Både kärnkraften samt vattenkraften, som kan lagra vatten i magasin, är våra produktionsslag som är planeringsbara. Detta går ju inte med väderberoende el som vindkraft eller solenergi. När vinden blåser eller solen lyser producerar dessa förnybara energikällor mycket bra. Dessvärre går det inte att enkelt lagra denna energi utan är det vindstilla eller t.ex. natt genereras ingen kraft genom dessa verk.

Då Sverige ändå behöver el dessa dagar och tider måste det finnas produktionsslag som producerar oavsett yttre omständigheter. Dessa produktionsslag kallas reglerbar kraft då man kan ha dem som alternativ tillsammans med vind och sol. I detta hänseende är kärnkraft som är planerbar men inte så snabb att reglera bra. Vattenkraften med sina vattenmagasin är också planerbar och utmärkt att använda för väldigt snabb reglering ända ner till ögonblicklig reglering.

Skulle Sverige nu lägga ned kärnkraftverk innebär det svårigheter att få vår kraft att räcka till en kall vinterdag. Tidigare har Sverige haft en effektreserv som stått stand by för att gå in med åtgärder vid ett sådant behov. Effektreserven kan t.ex. vara stora industrier som stänger ned sin verksamhet för att få ned behovet i landet eller vissa kraftverk baserade på kol och olja som ska kunna startas upp när behovet uppstår. Avtalet med effektreserven finns kvar fram till år 2025. Efter detta måste en ny lösning på effektbristproblematiken vara klar.

För en vanlig konsument på Bjärkes elnätsområde kan man genom att ”snåla” med sin el dessa dagar tillsammans med landets övriga konsumenter påverka att landets behov hålls nere. Detta kan också vara bra att tänka på då vi flyttar över fler och fler kunder på effekttariff där man som abonnent betalar för varje månads verkliga effektuttag på sin anläggning.

Är du intresserad av att läsa mer om effektbehovet i Sverige och hur Bjärke Energis effekttariff ser ut? Kolla in länkarna:

Energimarknadsinspektionens info om effekt

Svensk Energis info om effekt

Bjärke Energis tariffer

11 december 2015
← Se fler inlägg