Kritiserad elhandlare till domstol

Anmälningarna rasar in mot BaraSpara/Sumer!

I juli 2014 tog Konsumentombudsmannen, KO, elmäklaren Baraspara, nu kallat Sumer, till domstol. Förhandlingarna väntas starta först i slutet av april i år. Under väntetiden har över 130 anmälningar mot bolaget registrerats av Konsumentverket. Enligt processrådet Gunnar Wikström på Konsumentombudsmannen finns en uppenbar risk för att konsumenter har kommit i kläm. Det rapporterar Svenska Dagbladets webbnyheter

”Vi hade framställt ett interimistiskt yrkande om att fatta beslut inledningsvis för att förhindra bolaget att använda de här marknadsföringsmetoderna, men det fick vi inte gehör för, säger Gunnar Wikström, till tidningen.
Sumer kontaktar konsumenter via telefon för att värva dem till sin tjänst. Väl värvad får Sumer fullmakt att hantera sina  medlemmars elavtal. I nuläget slussas merparten av kunderna till Mölndal Energi.

Enligt KO utmärker sig bolaget genom att använda sig av otillbörlig marknadsföring. KO har också kritiserat bolaget för att teckna avtal med elbolag åt kunder utan att först ha informerat kunderna. Det har gjort att kunderna inte har kunnat använda sin ångerrätt.

På Bjärke Energi handlägger vi många fullmakter som spelats in via telefonförsäljning. Vid dessa tillfällen skickar vi ett informationsbrev till kunden om att vi besvarat en fullmakt och kunden får då en påminnelse om att ta ställning till ett fortsatt medlemskap i en förening som t.ex. Sumer. Skulle man vilja gå ur behöver man kontakta dem för att säga upp medlemskapet eller avtalet.

 

Läs mer: http://www.svd.se/anmalningarna-rasar-in-mot-kritiserad-elmaklare

Källa: Svenska dagbladet 2016-03-04 samt Energimarknadens affärsnyheter.

 

4 mars 2016
← Se fler inlägg