Vi stöttar barnen i skolan

Sedan ett par år tillbaka stöttar vi Aktiv skola. Det är en stiftelse som arbetar med frågor som rör barns lärande om hälsa, mobbning, drogmissbruk och miljö. De bidrar med kunskap och aktuellt material till lärarna inom alla dessa områden.

 

Barnen är vår framtid och genom Aktiv skola ger vi dem en bra start!

 

Diplom Aktiv skola

 

 

15 april 2016
← Se fler inlägg