Solen är både skön och nyttig

Vi har den senaste tiden märkt en stor ökning av intresset för solceller. Att kunna producera egen el är något som tilltalar många villaägare och fler väljer nu att sätta upp solceller på taket.

Då intresset för investeringar i vindkraft börjat ebba ut och möjligheten till annan egen elproduktion med hjälp av  t.ex. vatten kanske inte finns kommer solenergin väl till pass för både små och stora anläggningar. För de flesta handlar det om intresset för att bli så nära egen försörjning på el som möjligt. Den ekonomiska vinsten görs mest då man inte konsumerar el snarare än när man säljer ett ev. överskott även om det är ett plus i kanten.

Funderar du på vilken nytta solen kan ge dig och vilka fördelar solceller har? Kanske har du bra förutsättningar att bli en mikroproducent? Läs gärna på vår hemsida där vi samlat information om detta under fliken Elnät/Producent.

 

12 maj 2016
← Se fler inlägg