Vad är energiöverenskommelsen?

I media har det stått en del om det stora arbetet med att skapa en överenskommelse mellan riksdagspartierna när det gäller energipolitiken. Detta för att ge så långsiktiga och tydliga mål för alla som berörs inom energisektorn. Det är främst omställningen till en mer miljövänlig energiförsörjning som är målet.

 

Svensk energipolitik ska enligt överenskommelsen ha samma grundpelare som energisamarbetet i EU:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Konkurrenskraft
  • Försörjningstrygghet

 

­

I överenskommelsen pekas ett antal mål ut:

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
  • Målet är 100 % förnybar elproduktion år 2040. Detta är ett mål, men inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med hjälp av politiska beslut.
  • Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017.

 

Ska Sverige ha kvar kärnkraften? Ja, den blir enligt överenskommelsen kvar ett tag till och det ges också utrymme för investeringar och villkor för att klara säkerhetskraven i anläggningarna vilket är nödvändigt.

 

Överenskommelsen har fått ett positivt mottagande från både aktörer i energibranschen men också olika miljöorganisationer trots att en del detaljer fortfarande saknas.

 

19 juni 2016
← Se fler inlägg