Energidiskussioner under Almedalsveckan 3-10 juli

Energispektrum 2016

”Årets energidebatt – dagens utmaningar och möjligheter för energisystemet”

Energispektrum har etablerat sig som den stora energipolitiska debatten under Almedalsveckan. 2016 års upplaga tar sin utgångspunkt i hur hela Sverige bidrar till energisystemet med investeringar, med produktion och med olika typer av användning. Vilka utmaningar och möjligheter har vi idag och står vi inför i framtiden? Hur påverkas den svenska konkurrenskraften? Skapas fler arbetstillfällen? Och vilken betydelse har energisystemet för regionalpolitiken?

Välkommen till årets debatt om aktuella energipolitiska frågor. Medverkar gör riksdagspartiernas energitalespersoner under ledning av moderator Pernilla Ström.

 

2 juli 2016
← Se fler inlägg