Kontroll av vägbelysningen

De närmaste dagarna kommer vi att kontrollera vägbelysningen på de gator som vi har uppdrag från kommunerna att genomföra. Ni kommer därför att märka att lamporna är tända på dagtid vilket är helt i sin ordning.

Har ni lampor som ni vet krånglar eller är helt släckta får ni gärna meddela oss detta.

Läs mer om vägbelysningsarbetet på nedanstående sida:

Vägbelysning

30 augusti 2016
← Se fler inlägg