Sjöviksvägen

Lerums kommun har beslutat om att bygga en gång- och cykelväg utmed Sjöviksvägen i Sjövik. I samband med den kommer vi att försöka få med fiberslangar när det ändå grävs i gatan vilket innebär möjlighet till fiberanslutningar till fastigheter på både Sjöviksvägen samt Hagens väg.

Diskussioner pågår mellan Lerums kommun och Trafikverket och bygget är planerat till 2017.

 

19 augusti 2016
← Se fler inlägg