Myndighetsbeslut om våra intäkter

För någon vecka sedan fick vi beslutet från Energimarknadsinspektionen ang. hur stora intäkter vi fick ha under perioden 2012-2015. Det hela föregås av en ansökan vi som elnätsföretag gör innan den aktuella periodens början och som sedan stäms av i efterhand. Själva ansökan är gjord enligt det regelverk som myndigheten satt upp och som baseras på hur elnätet ser ut och driftas. Man tar också hänsyn till geografin, investeringstakten, antal avbrott samt avkastningskrav från ägarna. Det senare är ju en fråga av mindre betydelse för oss på Bjärke Energi som ekonomisk förening då våra ägare också är våra kunder och därför hellre ser en lägre tariff än avkastning. Som ni kan se tog vi under den här perioden ut betydligt mindre än vad vi hade rätt till vilket är en stor fördel för er som kund till ett mindre elnätsföretag som dessutom är en ekonomisk förening. Varje kund hos Bjärke Energi tjänar på detta sätt i snitt 400 kr + moms / månad! Ännu en fördel med ett lokalt medlemsägt företag.

 

 

Intäktsram 2012 2015

22 september 2016
← Se fler inlägg