Nytt från Skatteverket om solel

­Skatteverket har i sommar kommit med ett nytt ställningstagande som förklarar vilka beskattningskonsekvenser som uppstår för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet. På Bjärke Energis område finns det i dagsläget några stycken men intresset från fler finns.

Av  ställningstagandet framgår att beskattningskonsekvenserna beror av flera saker. Var den del av anläggningen som består av solcellerna är placerad har betydelse, liksom var elen används. Det har också betydelse om producenten använder elen själv eller om den överlåts. För energiskatten har även anläggningens installerade toppeffekt betydelse.

Enligt Energiföretagen Sverige är det ett mycket komplext regelverk och många har frågor om hur det ska tolkas. När det gäller solceller på jordbruksfastigheter har frågorna varit särskilt många och det är därför positivt att Skatteverket nu klargör vad regelverket innebär i just den situationen.

 

Du kan läsa ställningstagandet på Skatteverkets hemsida.

 

21 september 2016
← Se fler inlägg