Elnätsavgiften i fokus

Återigen tas ämnet elnätsavgifter upp i medias bevakning och anledningen är först och främst Vattenfall samt Ellevios tariffhöjningar det senaste året. Dessa båda bolag är precis som vi andra granskade samt tvungna att hålla sig inom de ramar och regler som myndigheten bestämt. Dock kan vi säga att även här ges en stor fördel att vara medlem i vår ekonomiska förening.

Bjärke Energi som ju också har samma regler och myndighetsgranskning att ta hänsyn till som övriga elnätsbolag ser en stor fördel i att ge mesta och bästa möjliga kvalitet och service till minsta möjliga vinst. Dessutom har vi återbäring till er om det skulle uppstå en vinst. Detta skedde senast 2015.

Som vi berättat om i tidigare nyhet sparar våra kunder i snitt 500 kr/månad på att Bjärke Energi inte tar ut maxbelopp av vad vi faktiskt har tillåtelse att göra.

 

 

 

 

3 oktober 2016
← Se fler inlägg