Drängedalen

I samarbete med Ale el kommer vi att bygga ihop vårt fibernät med en knutpunkt i Drängedalen. Tack vare detta fick ett antal fastigheter i denna del av Ale kommun ett erbjudande om att ansluta sig till Bjärkefiber då vi byggt vårt fibernät fram till Grandalen sedan innan.

Det har varit ett stort intresse bland fastighetsägarna och arbetet kommer att påbörjas inom de närmaste månaderna.

 

7 november 2016
← Se fler inlägg