Skriftlig bekräftelse på elavtal

Har ni någon gång blivit uppringda av elleverantörer som har velat teckna elavtal direkt i samtalet? Vår branschförening Energiföretagen Sverige har nu kommit överens med Konsumentverket om att införa krav på skriftlig bekräftelse från kund då detta sker. Allt för att skydda kunderna från att känna sig vilseledda vid ingående av elavtal via telefon.

 

Energiföretagen Sverige har också tagit initiativ till en certifiering av elbolagens säljaktiviteter för att ytterligare trygga kundens upplevelse. Certifieringen kallas “Schysst elhandel” och kommer att starta under våren 2017. Kunderna kan alltså på detta sätt urskilja vilka elbolag som prioriterar relationen med kunden på ett kvalitativt och korrekt sätt.

 

Bjärke Energi stöder absolut båda dessa initiativ!

5 januari 2017
← Se fler inlägg