Fortsatt fiberutbyggnad i Sollebrunn

Bjärkefiber fortsätter att byggas ut i Sollebrunns samhälle. Det är ett stort intresse för fiber och dess höga kapacitet! Vi har sedan tidigare drygt 100 kunder anslutna i byn och jobbar nu vidare med de ytterligare 130 kunder som beställt en anslutning. Dessa kommer att vara klara under 2017.

Vi kommer inom de närmaste månaderna att gräva i flera av Sollebrunns gator på olika sätt och i samband med detta göra en anslutningsmöjlighet även till de fastigheter som ännu inte beställt. Möjligheten till Bjärkefiber kommer således finnas för alla i byn framöver!

Vi är otroligt glada och stolta över den satsning som Bjärkefiber är och att våra kunder ser samma potential och framtid i denna teknik som vi! Att vi dessutom kan erbjuda våra medlemmar och kunder ett lokalt alternativ med samhällsansvar känns riktigt roligt.

En fortsatt utbyggnad  över hela vårt elnätsområde pågår samtidigt som vi fortsätter vår satsning i just Sollebrunn.

31 mars 2017
← Se fler inlägg