Vi skapar egen förnyelsebar el

Genom vårt eget vattenkraftverk i Säveån producerar vi helt fossilfri el! Källafors kraftverk producerade förra året 2,3 GWh (2 300 000 kWh) vilket motsvarar el till ca 115 eluppvärmda villor.

 

Småskalig vattenkraft ses som ett fullgott förnyelsebart alternativ och bidrar på ett bra sätt till att minska utsläppen av koldioxid i Sverige. Det finns ett talesätt om ”Alla bäckar små…” som också visar att vår lilla produktion läggs till övrig produktion i Sverige som vid goda förhållanden är större än vad efterfrågan är i landet. I dessa fall exportera Sverige förnyelsebar el till våra nordiska grannländer och hjälper även dem att reducera sina utsläpp.

 

Bjärke Energis kunder som små egna elproducenter av vatten, vind och sol bidrar i nuläget med ca 1,7 GWh (1 700 000 kWh) per år vilket motsvarar el till ca 85 eluppvärmda villor. Bra jobbat!

 

Vill ni läsa mer om detta kan ni klicka på länken: Elfakta

16 mars 2017
← Se fler inlägg