Återbäring

Bjärke Energis föreningsstämma beslutade att betala ut återbäring från förra årets resultat till medlemmarna. Detta innebär ca. 4 % av medlemmens totala elnätskostnad för 2016 som i slutet av året kommer att komma som en minuspost på elräkningen.

Bjärke Energi tar ju heller inte ut hela den av myndigheten tillåtna intäkten från sina kunder vilket tillsammans med återbäringen ger en besparing på hela 6300 kr/kund för 2017. Det är alltså mycket förmånligt att vara medlem och kund hos Bjärke Energi!

1 juli 2017
← Se fler inlägg