Jakttorn i våra ledningsgator

Att placera höga föremål under kraftledningar kan innebära risk för elolycka om avståndet till ledningen blir för litet. För att undvika risk för personskador vid kraftledningar finns bestämmelser om avstånd som ska uppfyllas för att jakttorn ska få placeras i ledningsgator:

  • Det horisontella avståndet mellan tornet och ledningen bör vara minst 5 meter.

Måste tornet ändå placeras närmare ledningen är det höjden som är det bestämmande måttet:

  • Avståndet mellan tornets plattform och ledningen ska i höjdled vara minst 6 meter.

Tänk på att aldrig föra upp föremål mot ledningen för att mäta avståndet, det innebär livsfara!

 

21 oktober 2017
← Se fler inlägg