Solcellsökning i Sverige

Enligt ny försäljningsstatistik från Energimyndigheten fortsätter solcellsmarknaden att växa. Marknaden växte med hela  63 procent jämfört med det som installerades år 2015.

Statistiken visar att nästan alla solcellssystem som installeras idag är takanläggningar på kommersiella och offentliga byggnader samt bostadshus. Detta tyder på att den främsta drivkraften fortfarande är att använda solcellerna till den egna elförbrukningen, snarare än som storskalig kraftproduktion.

Priset på solcellsinstallationer är fortsatt sjunkande, dock inte lika snabbt som för några år sedan. Större solcellsparker kan idag kosta kring 9 200 kronor per kW, medan man får lägga cirka 15 000 kr per kW på ett villasystem (exklusive moms). Själva solcellsmodulen motsvarar bara mellan en tredjedel och halva prislappen för ett färdigt system. Resten består av andra kostnader, såsom växelriktare och installationsarbete.

Läs hela nyheten: Energimyndigheten 2017-10-11

 

11 oktober 2017
← Se fler inlägg