Skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning

Energiföretagen har undertecknat en branschöverenskommelse med Konsumentverket om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av elavtal.

Redan förra året kom Energiföretagen Sverige överens med Konsumentverket om att införa krav på skriftlig accept från kund för att ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning ska gälla. Denna branschöverenskommelse har nu skrivits under.

”Kravet skrivs in i den branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige som funnits sedan år 2012. Den innehåller riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument och gäller som god sed på marknaden. Det innebär att alla aktörer, inte bara Energiföretagens medlemmar, ska förhålla sig till kravet. Därför är det här ett viktigt steg för att värna om konsumenterna och samtidigt försvåra för oseriösa företag att verka på elmarknaden”, säger Pernilla Winnhed, VD för Energiföretagen.

Bjärke Energi tycker också att detta är ett steg i rätt riktning då ett flertal av de kunder på vårt elnät som ingått avtal via telefon inte varit tillfreds med det avtal de sedan fått. Risken för missförstånd och problem har varit stor.

4 december 2017
← Se fler inlägg