Förändrade elnätstariffer 1 feb

Den 1 februari förändrar vi våra elnätstariffer. Den genomsnittliga höjningen hamnar på 4 %. För att se de nya tarifferna i detalj kan ni läsa mer på hemsidan www.bjerke-energi.se/elnat/tariffer/

 

 

15 januari 2018
← Se fler inlägg