Förstärkning av elnätet

Den senaste månaden har vi kunnat koppla ur hela 2,7 km luftledning i Jordalaområdet och ersatt sträckan med jordkabel. Detta kommer att förstärka elnätet i området på ett bra sätt.

5 januari 2018
← Se fler inlägg