Stöd för laddning hemma

Från och med 2018 kan hushåll ansöka om och få ett ekonomiskt stöd för att installera laddpunkter för elfordon hemma eller i sommarstugan. Syftet är att göra det mer fördelaktigt för privatpersoner att vara med och bidra i utvecklingen mot mer hållbara transporter. Stödet gäller laddpunkter som installeras från och med årsskiftet.

Stödet uppgår till 50 procent av investeringskostnaden, maximalt 10 000 kr. Man behöver inte ansöka i förväg utan ansöker om utbetalning i efterhand, med stöd av kvitton, när laddpunkten är installerad. Man behöver inte äga eller disponera ett laddbart fordon för att söka stödet.

Naturvårdverket administrerar ladda hemma-stödet.

Info om ladda hemma-stödet.

 

7 januari 2018
← Se fler inlägg