Fiber till Skakeltorp

Denna veckan kommer 36 husägare i Skakeltorp att få ett brev med information om att vi nu startar upp ett projekt med syfte att gräva ned elledningarna i området och då även förlägga fibernät. Då området är en av de platser där Telia ska avsluta sin telestation under 2019 är nog detta ett välkommet besked.

13 mars 2018
← Se fler inlägg