Förslag på slopat krav på bygglov för solceller på byggnader

Förra veckan presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att riksdagen inför en rad förenklingar av reglerna för bygglovspliktiga åtgärder. En av förenklingarna handlar om att det inte ska krävas bygglov för solceller som sätts på byggnader inom detaljplanelagt område och som följer byggnadens form.

Detta som som en välkommen förenklingsåtgärd för husägare och andra med byggnader som vill sätta upp solceller.

Regeringens förslag avser att träda i kraft den 1 juli 2018 och innefattar även en del andra förenklingsåtgärder rörande bygglovsplikt. Kostnaden för solceller har fallit med 80 procent de senaste 10 åren vilket gör dem till ett alltmer attraktivt val för miljömedvetna privatpersoner.

1 mars 2018
← Se fler inlägg