Fiber i Kvarnabo

Vi har i flera etapper byggt ut vårt fibernät i Kvarnbo. Detta fortsätter vi med under 2018-2019 och det kommande projektet är först Gamla Kvarnabovägen som får utskick under denna veckan. Här har redan vissa markägare kontaktats. Senare i år kommer även Skepplandavägen att få information om Bjärkefiber samt möjlighet att beställa en anslutning. Här har Skanova påbörjat ett arbete där de kommer att hänga fiberkabel på befintliga telestolpar förbi detta område. De kommer dock inte att ansluta hus längs vägen.

Besked har också lämnats om att den befintliga telestationen kommer att läggas ned under hösten 2019. Att bygga ut fibernätet och kunna ansluta sin fastighet till Bjärkefiber blir därför än viktigare i detta område!

 

14 maj 2018
← Se fler inlägg