Behovet av effekt i det svenska elsystemet diskuteras i radio

Lyssna gärna på inslaget i P4

Anton Steen, politisk samordnare hos Energiföretagen, intervjuas 1 timme och 10 minuter in i programmet.

Temat är det ökade behovet av effekt i vårt elsystem. I inslaget som är ca fem minuter långt diskuteras hur sommarens torka på kort sikt påverkar systemet men också hur den ökade elektrifieringen påverkar på längre sikt.

20 augusti 2018
← Se fler inlägg