Sabotage på belysning

Återigen har bygden drabbats av sabotage på belysningen över gång- och cykelbanan mellan Sollebrunn och Gräfsnäs. Stolparna har öppnats och kablar har klippts sönder vilket medfört att ungefär varannan lampa inte lyser nu när hösten kommer och mörkret faller. Dessutom har man kastat upp föremål mot glaset runt ljuskällan som därför spruckit eller lossnat helt.

Arbete med att reparera detta kommer att utföras inom kort.

Lamporna sattes upp för att trygga gång- och cykelstråket som är flitigt använt och det är enormt tråkigt att inte detta respekteras utan förstörs utan någon egentlig anledning.

1 oktober 2018
← Se fler inlägg