Skriverier i media om elnätsavgifter

I somras uttalade sig den dåvarande energiministern Ibrahim Baylan kring elnätsbolagens avgifter till kunderna. Han menade att myndigheterna nu skärpt möjligheterna ytterligare för vilka intäkter bolagen kan ha genom att sänka avkastningsräntan i regleringen av elnätsbolagens ansökningar. Han tillsammans med media har uppfattat det som att alla elbolag har samma avkastningskrav och vinstoptimering vilket är helt fel.

Bjärke Energi är som ekonomisk förening ägt av sina kunder och har därför ingen anledning till hög avkastning då resultatet av det blir en återbetalning till samma kunder. Perioden som regleras just nu ger faktiskt Bjärke Energi möjlighet att ta ut så mycket som 2000 kr mer per år och kund men avstår. Däremot kan detta bli ett problem på längre sikt då vi har fortsatt stora investeringsbehov i elnätet. Vi står dessutom inför den stora omställningen av samhället där elen är en av nycklarna som gör att vi går mot ett fossilfritt samhälle.

24 oktober 2018
← Se fler inlägg