Byte till LED-armaturer

Alingsås kommun har beslutat byta befintlig vägbelysning på Skolgatan i Sollebrunn till nya moderna LED-armaturer. Det kan även bli aktuellt med byte av ett par stolpar på sträckan.

Arbetet är beställt och kommer att utföras av Bjärke Energi under kommande månader.

Under 2019 kommer liknande arbeten att göras på Plangatan och Centrumgatan.

28 november 2018
← Se fler inlägg